Karriär hos oss

Norrlands Bil tar alternativ rekryteringsväg – startar akademi

norrlandsbil-akademi

Som ett komplement till ordinarie rekrytering kommer Norrlands Bil att erbjuda traineeplatser inom företaget under konceptet Norrlands Bil Akademin. En möjlighet för företaget att attrahera och utveckla nya medarbetare, och en möjlighet för personer med rätt inställning att få en väg till ett yrke och en karriär.

– Norrlands Bil Akademin ska vara en spännande väg att kunna få ett yrke och göra karriär, där vilja och intresse prioriteras före formell utbildning, säger Christopher Lundström vd på Norrlands Bil.

Rekrytering av personal är en nyckelfråga för företag; för att kunna fortsätta utvecklas och vara konkurrenskraftiga. Samtidigt rapporteras det om allt större matchningsproblem på arbetsmarknaden. Något som även är tydligt inom koncernen Norrlands Bil.

Företaget har därför valt att se över hela sin rekryteringsprocess och startar en egen akademi i form av ett traineeprogram. Traineeprogrammet byggs utifrån den svenska referensramen för kvalifikationer (SeQF)* vilken, enkelt beskrivet, innebär att den enskilde individens kunskaper valideras utifrån dess lärande i arbetslivet. Detta arbete gör Norrlands Bil i samarbete med Nordiskt Valideringsforum.

– Utbildning är inget självklart val för alla och vi vill med det här upplägget visa att det finns andra vägar för att komma in på arbetsmarknaden. Vi har genomfört liknande upplägg tidigare och fått det att fungera i en mindre omfattning, men på det här sättet blir det mer strukturerat, berättar Christopher Lundström vd på Norrlands Bil.

Traineen kommer att jobba i sex månader och får under tiden vägledning och stöttning av en utbildad handledare på Norrlands Bil. Valideringen av traineedeltagarens kunskaper kommer att ske löpande, i dialog med handledaren och mot fastställda kriterier för respektive yrke.

– Andra aktörer som vi pratat med, exempelvis Arbetsförmedlingen och facken är oerhört positiva till att vi genomför det här upplägget. Jag hoppas att detta blir en permanent del av vår rekrytering, säger Christopher Lundström och avslutar:

– Vi tror att det finns flera anställningsbara ambitiösa unga personer som inte väljer den traditionella vägen med utbildning i första hand, men som ändå skulle genomföra våra tjänster på ett strålande sätt och hjälpa oss i vår utveckling mot framtiden. Dessa oslipade diamanter vill vi hitta.

För mer information
www.seqf.sewww.valideringsforum.seakademin.norrlandsbil.se

Kontakt
Christopher Lundström, Norrlands Bil, 070-681 80 50
Stig-Arne Bäckman, Inspero Produktion, 070-661 02 85