Skip to content

Förarutbildning

Förarutbildning

Scania vill genom sin rikstäckande certifierade förarutbildning öka kompetensen inom branschen och medverka så att förarna kan uppfylla lagkraven. Norrlands Bil kan erbjuda förarutbildning på alla våra orter.
 
EU-direktivet kräver att alla lastbils- och bussförare som kör i yrkesmässig trafik ska genomgå en 35 timmars utbildning var femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB.
 
I de fem kursmodulerna kombineras teori och praktik. Alla praktiska momenten sker med Scanias utbildningsfordon. Vid varje utbildningstillfälle ingår även lunch och kaffe.
 
Anpassad fortbildning med uppföljning
Ditt företag kan ha flera speciella krav för att inte verksamheten ska bli lidande. Därför kan kursplanen anpassas, så att den dagliga driften kan fortlöpa så smidigt som möjligt.

I Scanias förarutbildning ingår även att ta hand om administrationen av vilka förare som gått vilka moduler, lagra informationen i en databas, kalla till utbildning samt ansvara för slutrapportering till Transportstyrelsen.
 
Olika länder har olika bestämmelser för övergångsregeln ”hävdvunna rättigheter”. Bedriver du utlandstrafik bör du se över kraven för respektive land. Den som inte genomfört samtliga fem utbildningsmoduler före 1 september 2016 får inte längre framföra ett tungt fordon i yrkesmässig trafik i Sverige.
 
Utbildningen är uppdelad i fem moduler med 7 timmars utbildning per modul.
Modul A: Lagar och föreskrifter
Modul B: Bränsleeffektiv och trafiksäker körning
Modul C: Lastplacering
Modul D: Arbetsrisker och hälsa
Modul E: Nödsituationer
 
Har du frågor eller om du vill beställa vår förarutbildning kontakta någon av våra säljare eller servicemarknadssäljare.

Fördjupad info om YKB finns på www.trafikverket.se

Välkommen till Norrlands Bil

Letar du efter personbilar eller lastbilar?

Vi finns i Skellefteå | Malå | Arvidsjaur | Piteå | Luleå
Karriär hos oss? Sök till vår akademi!

Vi finns i Skellefteå | Piteå | Luleå | Kiruna | Malå | Arvidsjaur